Drottningsholms slott

Vackra Drottningholms slott är kungafamiljens privatbostad och är beläget på Lovön i Mälaren i Stockholm. Slottet är den bäst bevarade 1600-tals byggnaden i Sverige och bär på en rik historia. Det uppfördes enligt dåvarande drottning Hedvig Eleonoras önskemål efter ritningar av arkitekt Nicodemus Tessin. Tidens stilideal var franskt och slottet uppfördes med franska förebilder. Inom slottsområdet ryms också en park, slottsteater samt lustslottet Kina slott. Parken och de delar av Drottningholm som inte är privata är öppna för besökare under största delen av året. Som besökare kan du gå en guidad visning eller besöka området på egen hand.

Ett slott i ständig förändring

Drottningholm har ändrat utseende och karaktär allt efter att tiderna har förändrats och nya regenter har suttit på tronen. Genom att gå en tur i slottets paradvåningar får du se de olika stilarna som råder i byggnaden. Hedvig Eleonora som var gift med Karl X Gustav har tillsammans med drottning Lovisa Ulrika och Gustav III satt prägel på representationsvåningens inredning. Får man spekulera, kan man tänka att det under senare år pågått en del ändringar i den privata delen med tanke på att alla tre kungabarn fått tillökning. Det är inte bara kungafamiljen som utökats på senare år, just nu kan du se gulliga små nyfödda leopardungar på Nordens Ark i Bohuslän.

Slottsparken omger slottet

Runt omkring slottet ligger Drottningholms slottspark som är öppen året om för allmänheten. Genom parkens olika delar rör du dig genom 1600-talets barockideal till 1700-talets engelska stilförebild. Det var Hedvig Eleonora som också lät anlägga den första delen av parken med hjälp av Tessin. Denna del, den barocka, är stram som stilen säger med raka linjer och tuktade buskar. Under 1700-talet på Ulrika Eleonoras tid som drottning, lät man uppföra det arkitektonisk spännande Kina slott efter ritningar av Carl Fredrik Adelcrantz. I mitten av 1700-talet började det strikta idealet överges till förmån till mer naturliga förlagor. I parken, liksom inne på själva Drottningholms slott kan du verkligen följa med genom historien tack vare att stilepokerna har bevarats.

litepress