Gamla stan

Gamla Stan är Stockholms ursprungliga stadskärna. Det finns många sevärdheter i Gamla stan. Inte minst Stockholms slott med dess paradvångingar, dess museer och butiker. Det kungliga slottet har många sevärdheter i sig självt och därför värt fler besök än ett. I Gamla stan kan man besöka den välrenommerade julmarknaden för det fall man befinner sig i Stockholm vid juletid.

 

Stadsholmen
Stockholm består som bekant av öar. Gamla stan är uppbyggd på Stadsholmen och var rikets huvudstad och den egentliga staden under flera hundra år. Redan på 1200-talet grundades den. Till de lantliga omgivningarna hörde malmarna; Norrmalm, Söders höjder, Södermalm och Östermalm.

 

Innevånare
Idag bor det nästintill 3000 personer i de gamla husen i Gamla stan. De flesta byggnaderna härrör från 1600- och 1700-talen.

SONY DSC

 

Fyra kyrkor
Inom Gamla stan finns fyra kyrkor; Storkyrkan som ursprungligen uppfördes av Birger Jarl under andra hälften av 1200-talet. Sin nuvarande form fick Storkyrkan på 1700-talet. Tyska Kyrkan överlät Karl IX tyska församlingen år 1607. Finska Kyrkan och den finska församlingen har funnits i Sverige sedan medeltiden, själva lokalen Finska Kyrkan köptes först 1725. Riddarholmskyrkan invigdes omkring år 1300 och är belägen på Riddarholmen. Alltsedan Gustav II Adolf fick sin sista vila i kyrkan år 1634 har kyrkan används som en kunglig begravningskyrka. Här har sjutton svenska kungar med familjer, fått sin sista viloplats.

 

Äldsta gatorna
Till de äldsta gatunamnen i Stockholm som används även i våra dagar är följande adresser i Gamla stan: Köpmangatan och Skomakargatan omnämnda första gången under 1320-talet. Stortorget, Kornhamn, Slottsbacken och Järntorget har rötterna i 1400-talet, liksom många namn minner om företeelser kopplade till kyrkan som Stora Gråmunkegränd, Svartmangatan och Själagårdsgatan. Vidare hör gatunamnen Kindstugatan och Kåkbrinken till de namn som är belagda från 1400-talet. Från medeltiden är också Västerlånggatan och Österlånggatan kända.

 

Smalaste gränden
Den smalaste gränden i Gamla stan och Stockholm är Mårten Trotzigs gränd. Den är endast 90 cm bred.

litepress