Glasriket

För alla som tycker om hantverksmässigt tillverkat glas, korrekt benämnt munblåst glas, är det ett måste att besöka Glasriket. Man skulle kunna säga att Glasriket är en koncentration av flera glasbruk. Glasriket är känt ända från 1700-talet för sin glasindustri. Glasriket är geografiskt sett ett område i Småland. Nuförtiden finns det fjorton glasbruk och ett flertal mindre företag i Glasriket.

 

Glasrikets huvudstad
Nybro anser sig vara huvudstaden i Glasriket. Fast geografiskt ingår de sydöstra kommunerna Lessebo, Emmaboda och Nybro samt Uppvidinge i nordöstra Småland. Uppvidinge gränsar till både Nybro och Lessebo.

 

Glasriket ett samarbete
Det är inte enbart i våra dagar som politiska reformer och investeringar skapar arbetstillfällen och grunden för framtida industrier. Glasriket stammar från medvetna satsningar från 1700- och 1800-talen.

Glasriket är ett formaliserat samarbete mellan Emmaboda, Lessebo, Nybro och Uppvidinge kommuner i Småland och de där verksamma fjorton glasbruken. Företaget AB Glasriket är Glasrikets organisation vars verksamhet syftar till att marknadsföra detta speciella område, både nationellt och globalt. Bolaget ägs till 60 % av de 14 glasbruken och till 40 % av de fyra kommunerna. Under årens lopp har ett hundratal glasbruk varit i drift i Glasriket. I dag återstår endast 14 stycken.

Glass blowing - shaping a vase

Lokaliseringsbidrag
Genom att locka med förmånliga villkor till de bruk som startade glastillverkning startades en bosättning längs med gränsen mellan Kronobergs län och Kalmar län. Lokaliseringsbidraget bestod bland annat i att stora skogsområden donerades. Det var av stor vikt eftersom glastillverkning kräver massor av energi.

 

Från masstillverkning till konstglas
Från allra första början tillverkades glas för det man kallade hemmamarknaden. I slutet på 1800-talet ökade konkurrensen vilket ledde till fokus på produktutveckling. Man började anlita konstnärer för formgivningen av glas. Välkända för detta är glasbruken Orrefors och Kosta. Dessa glasformgivare och deras design blev framgångsrika under 1900-talet. Även på den internationella arenan.

 

Glasriket – ett sätt att sätta området på kartan
Då glasbruken i området nådde internationellt erkänd status, myntades begreppet Glasriket.

Här kunde den som tycker om munblåst glas, tillverkat med stor hantverksskicklighet, utifrån modern design, få sitt lystmäte stillat genom att besöka glasbruk och ta del av hur de gamla tillverkningstraditionerna möter modern design.

litepress